Brandsäker WISA-SpruceFR-plywood är nu mer mångsidig än någonsin

Press Release 18.10.2019 10:00 EEST

 

(UPM, Lahti, den 9 september 2019, kl. 10 EET) – WISA-Spruce-plywoodfamiljens mångsidighet ökar i och med att UPM Plywood inför fem nya tjocklekar för sin brandhämmande WISA-SpruceFR-plywood. WISA-SpruceFR-plywood för konstruktioner finns nu i tjocklekar från 12 till 30 mm, både med raka och spontade kanter. Det här bredare produktsortimentet ger betydande fördelar för konstruktörer och byggare.

WISA-SpruceFR-plywood, som lanserades av UPM för två år sedan, uppfyller kraven i den strängaste brandriskklassificeringen B-s1 d0, utan att man tummar på plywoodens utmärkta tekniska egenskaper. Lätt men tålig WISA-SpruceFR-plywood passar alla typer av ramkonstruktioner. Tack vare styrkan är det ett utmärkt val för bärande konstruktioner som väggar och golv.

De nya tjocklekarna och det breda urvalet panelstorlekar ökar de möjliga användningsområdena.

f688fbf1-f073-4333-a99e-495d39555166

”Brandsäker plywood med rätt tjocklek finns nu tillgänglig för alla användningsområden inom ramkonstruktion. Den största fördelen med WISA-SpruceFR-plywood är att den kan användas för att ersätta komplicerade konstruktioner med flera lager på anläggningar som kräver brandhämmande material”, säger Olli Wirén, End Use Manager på UPM Plywood.

Den brandhämmande behandlingen som WISA-SpruceFR-plywood genomgår i produktionsstadiet gör det enklare att planera och bygga. Planeringen förenklas eftersom en anläggnings brandskyddskrav kan uppfyllas med en enda konstruktions produkt. WISA-SpruceFR är redo att användas och minskar materialkostnaderna, kräver mindre förvaringsutrymme och gör installationen enklare och snabbare.

 

Enkel att använda och hållbar

Brandsäker WISA-plywood är enkel och säker att använda och hantera och kräver inte att några särskilda andra konstruktionsmaterial används.

”De tekniska egenskaperna hos WISA-SpruceFR-plywood är exakt samma som hos vanlig WISA-Spruce-plywood. Dess brandhämmande egenskaper och brandklassificering bibehålls även om plywooden sågas eller om en liten mängd hål borras i den. Båda sidorna av produkten är brandhämmande, så den kan inte installeras på fel sätt”, säger Riku Härkonen, Product Manager på UPM Plywood.

WISA-SpruceFR-plywood är en hållbar produkt tillverkad av gran, och den brandhämmande behandling som produkten genomgår är inte skadlig för miljön. Produkten har godkänts för M1-utsläppsklassificering av byggmaterial och lämplig CE-märkning för användning som konstruktions komponent.

Dessutom finns nu tredjepartsverifierade och internationellt jämförbara miljödeklarationer (EDP) tillgängliga för UPM:s WISA-plywood. Dessa deklarationer anger produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel, från anskaffning av råmaterial till kassering. UPM Plywoods miljödeklarationer har skapats för fyra produktgrupper: behandlad och obehandlad granplywood samt behandlad och obehandlad björkplywood.

I Finland har UPM Plywoods miljödeklarationer godkänts och publicerats av Building Information Foundation RTS. Deklarationerna har även publicerats på den internationella ECO Platform EPD-listan. Därmed har de godkänts enligt alla europeiska EPD-program som ingår i systemet.

Brandhämmande WISA-SpruceFR-plywood finns i alla välsorterade butiker som säljer byggmaterial och timmer.

 

För mer information, kontakta:
Olli Wirén, End Use Manager, UPM Plywood, puh. +358 407 635 382, olli.wiren@upm.com
Riku Härkönen, Product Manager, UPM Plywood, puh. +358 407 057 991, riku.harkonen@upm.com

 

Text av Janne Suokas