Kvaliteten och tillgången på kantbearbetad WISA-plywood av gran blir ännu bättre

Product news 23.11.2021 13:38 EET

WISA Spruce plywood

UPM:s nya kantbearbetningslinje vid plywoodfabriken i Pellos möter den ökade efterfrågan av kantbearbetad WISA-plywood inom byggbranschen. Investeringen garanterar en hög kvalitet på produkterna och tillverkningskapacitet långt in i framtiden.

 

De första kantbearbetade WISA-plywoodskivorna av gran tillverkades vid den nya linjen i Pellos i höstas. Den moderna och långt automatiserade linjen ökar tillverkningskapaciteten av kantbearbetade, det vill säga spontade, plywoodskivor vid Europas största plywoodfabrik.

”Efterfrågan på WISA-plywood har ökat tack vare det tilltagande byggandet. Tillgången på avancerade produkter även inom kantbearbetning blir allt viktigare för kunderna i framtiden”, säger UPM Plywoods produktchef Riku Härkönen.

”Kantbearbetningslinjen vid UPM:s fabrik i Pellos säkerställer att vi kan svara upp mot kundernas behov nu och i framtiden. Den nya bearbetningslinjen garanterar en hög kvalitet på kantbearbetningen av WISA-plywood för lång framtid”, säger Härkönen.

Linjen som följer de nyaste standarderna effektiviserar, rationaliserar och underlättar kantbearbetningsprocessen.

Kantbearbetad WISA-plywood gör byggandet lättare och ger en robust konstruktion

Miljövänligt byggande i trä ökar i popularitet. De ansvarsfullt tillverkade WISA-plywoodskivorna av gran, som är lätta och hållfasta, lämpar sig i synnerhet för konstruktionsändamål och bärande applikationer som golv, väggar och tak.

Både obehandlade och behandlade WISA-Spruce-produkter tillverkas dels med rak kant, dels spontade, antingen på två eller fyra sidor beroende på användningsområde. Exempelvis WISA-Spruce (WISA-Sprucefloor), flamskyddad WISA-SpruceFR och vattenavstötande WISA-SpruceWR som lämpar sig för mångsidigt byggande finns att tillgå med de kantbearbetningar som kunden önskar.

WISA-Kate Plus, som har utvecklats för bärande underlagstak, är spontad på långsidorna, vilket bidrar till att skapa ett stabilt och jämnt underlagstak utan tunga stöd. För WISA-Wall Ergon, utvecklad för väggkonstruktioner, underlättas monteringen av skivorna vågrätt på varandra genom kantbearbetningen på långsidorna.

”Kantbearbetningen gör det lättare och snabbare att montera skivorna. Den bidrar också till att stärka konstruktionen, varvid slutresultatet blir mer stabilt än om den gjorts med samma material utan kantbearbetning”, konstaterar Härkönen.

Den nya linjen stöder också på ett utmärkt sätt tillverkningen av cirka 600 mm breda kantbearbetade WISA-plywoodskivor, så kallade halvpaneler.

”Efterfrågan på dessa skivor har ökat, eftersom kunderna uppskattar att de är mindre och lättare att hantera”, säger Härkönen.

 

Text: Janne Suokas