WISA-Spruce-plywood har en framträdande ådring som ger utställnings- och butiksinredning en naturlig känsla

Artikel 15.6.2017 16:00 EEST

wisa-spruce-stand-furniture.jpg

Clemens Müller från designbyrån Please Don't Touch använder WISA-Spruce-plywood i sin verksamhet av flera olika anledningar: ”Materialet har en framträdande ådring, är lätt, smidigt att arbeta med, miljövänligt och lämpar sig väl för detaljer.”

 

Müller menar att de rådande trenderna också avspeglas i designen av butiks- och utställningsinredning. Under en lägre tid har Müller sett en större användning av obehandlade naturmaterial och ytskikt – en trend som han tror härstammar från en längtan efter det autentiska, som en kontrast till en värld som blir allt mer konstgjord.

Müller kom i kontakt med WISA-Spruce-plywood via en partner inom utställningsbranschen. Han läste produktbroschyrer om WISA-Spruce-plywood online och hittade sedan en leverantör i närheten. Müller blev också imponerad av den korta leveranstiden.

WISA-Spruce deformeras inte lika lätt som plywood av furu, så det kan bearbetas med en CNC-maskin. Med tillfälliga möbler är det sällan ett problem om träytan är hård eller missfärgad.

När WISA-Spruce-plywood ska användas mer långsiktigt lackas det med ett genomskinligt, matt lack. När Müller använder materialet för utställningsinredning eller för andra mer kortvariga syften lackar han endast de ytor som används ofta och låter övriga ytor vara obehandlade. 

Müller tycker att materialet är lättarbetat, även om ytan på granplywood kan skadas och kantarna flisas vid bearbetning. Av den anledningen rekommenderar han att man börjar arbeta med en mindre testbit. Kanter och eventuella ytfläckar kan enkelt slipas för hand.

Müller är miljömedveten och strävar ständigt efter att använda så lite material som möjligt. Därför återanvänder både han och hans partners möbler och material i nya projekt.

”Produkterna vi använder måste självklart vara gedigna och överensstämma med miljö- och produktsäkerhetsstandarder ”, understryker Müller. ”Som designers är det inte bara vårt ansvar utan också vår plikt att använda miljövänliga produkter som överensstämmer med fastställda standarder. När vi ska välja material måste vi kontrollera produktens ursprung och se till att den har låga halter av formaldehyd.”

WISA-Spruce-plywood tillverkas i Pellos-fabriken i Finland och de stora granstockarna som används som råmaterial utvinns huvudsakligen 150 kilometer från fabriken.

wisa-spruce-stand-furniture2.jpg
Euroshop 2017, Düsseldorf

please-dont-touch.jpgPlease Don't Touch

 

Photos: Clemens Müller, Please Don't Touch www.pleasedonttouch.de