Hur märkningen på pallar med WISA-plywood ska läsas

30.11.2018 13:40 EET

UPM:s plywoodskivor är tätt packade på pallar som inte bör öppnas förrän den kommit fram till sin slutdestination. Under transporten och i lager måste pallarna kunna kännas igen, och all nödvändig information om innehållet måste vara lättillgänglig. På pallmärkningen står vad som finns i pallen.

Märkningen brukar vara en del av en stämpel på kartong eller papper under remmar eller plastfolie. På pallar med granplywood kan märkningen även vara tryckt direkt på sidan av pallen.

Märkningen på plywoodpallar i detalj

WISA-pallet-label-spruce.jpg

Bild 1: pallmärkning för WISA-Spruce-produkt, ytklass III, tillverkad på Pellos-fabriken i Finland.

 

1. Produktnamn. När pallen innehåller obehandlad gran- eller björkplywood anges även ytklass, till exempel WISA-Spruce III eller WISA-Birch S/WG.
2. Produktens mått och antal: produktens tjocklek, längd och bredd och totalt antal skivor på pallen.
3. Produktnummer (för internt bruk). Gör tillsammans med parti-ID:t (nummer 11) att pallen kan identifieras när det behövs.
4. Mottagarens referens: godsmärkning, plats för kundens eget materialnummer och eventuell streckkod. Det finns även en rad för fritext om det skulle behövas.
5. Ytterligare information, till exempel ursprungsland, limtyp, produktionsritning, ytbehandlingsbeskrivning med mera.
6. Certifieringsmärkning: till exempel CE-märkning, DoP-nummer (den del som börjar med UPM, följs av tre siffror och slutar med CPR), skogscertifieringslogotyp
7. QR-kod för direktåtkomst till DoP-sökningen på www.wisaplywood.com
8. Ordernummer
9. Leveransadress
10. Varningssymbol: pallens vikt
11. Parti-ID: streckkod och siffror
12. Bilder med lagringsanvisningar och för återvinningen av förpackningsmaterialet