Pålitlighet och kvalitet är de bärande elementen i UPM Plywoods produktion av granplywood

Artikel 17.10.2018 13:44 EEST

UPM Plywoods granplywoodsortiment är det mest omfattande på den globala marknaden.

Regionförsäljningschef Jari Kosonen berättar att UPM:s styrkor som leverantör av granplywood bygger på ett brett sortiment, kvalitet och pålitlighet.

”Pålitlighet innebär för oss att vi stöder hållbar utveckling. I egenskap av stor aktör kan vi påvisa att råvaruinköpen för UPM:s plywood uppfyller kraven på hållbar utveckling”, berättar Kosonen.

Vid sidan ansvarsfrågorna grundar sig pålitligheten också på mångårigt arbete. ”Vi har redan länge varit en lokal aktör på den nordiska marknaden och detta är en stor fördel när det gäller pålitlighet”, säger Kosonen.

wisa-spruce.jpg

Produkter utvecklade i samarbete med marknaden

UPM Plywoods breda sortiment av granplywood omfattar produkter för krävande användningsobjekt, både golvunderlag och konstruktion. 

Förutom obehandlad plywood innehåller sortimentet beklädda och behandlade plywoodskivor för olika ändamål, där användningskraven har beaktats i utvecklingen av ytbehandling. Till exempel WISA-Kate Plus är planerad som bärande grundkonstruktion för yttertak. Hårdheten är optimerad för nordiska väderförhållanden och skivan är dessutom behandlad med vattenlösligt träskyddsmedel.

Kosonen berättar att UPM Plywoods produkter har utvecklats i samarbete med marknaden. ”Vi lyssnar ständigt till marknadens och kundens behov”, säger Kosonen.

Produktutvecklingen börjar vanligen med återförsäljarnas och slutanvändarnas behov och önskemål, men förbättringar görs också utifrån interna idéer. Ett gott exempel på en produkt som utvecklats internt är plywooden WISA-SpruceFR med hög brandskyddsklass, som lanserades på marknaden i vintras.

”Det vanliga är ändå att kunden upptäcker en brist eller ett problem med produkten och att vi på basis av detta förbättrar produkten”, berättar Kosonen

Jämn kvalitet i längder och skivor

Vid sidan av det största produktsortimentet skiljer sig UPM Plywoods granplywood från andra leverantörers produkter genom sin ytkvalitet. ”Ytkvaliteten har stor betydelse för återförsäljarna, eftersom en produkt med jämn kvalitet är lättare att sälja än en med ojämn. En produkt med jämn kvalitet ser bättre ut och är dessutom lättare att installera, vilket gör den kostnadseffektiv”, säger Kosonen. 
UPM Plywoods granplywoodsortiment omfattar produkter i många olika längder och skivformat. Den minsta uppmätta skivstorleken motsvarar 1/3 A4 och den största är 5x12 fot.