DoP sökning

Artikel 18.6.2017 0:00 EEST

suoritustasoilmoitukset.jpg

EU:s nya byggproduktförordning trädde i kraft den 1 juli 2013. Sedan dess måste alla produkter som permanent finns kvar på en struktur vara CE-märkta i enlighet med förordningen. Dessutom måste prestandadeklarationen som anger produktens egenskaper vara lätt åtkomlig för konsumenterna. En standardiserad prestandadeklaration underlättar arbetet för konstruktörer och byggnadsarbetare eftersom all nödvändig information finns i ett dokument. Detta gör det även lättare att jämföra produkter från olika tillverkare.

 

CE-märkningen måste vara stämplad på produkten eller fäst på den med en etikett osv. Om det är omöjligt att fästa märkningen på produkten ska märkningen anges på förpackningen eller på fraktsedlarna. CE-märkningen är vanligtvis tryckt på skivan på all obehandlad WISA-plywood. För behandlad plywood finns CE-märkningen på förpackningen. Märkningen kan också hittas på fraktsedlarna och fakturan.

 

De mest sökta DoPs 

UPM001CPR = WISA-Spruce 850
UPM002CPR = WISA-Spruce 950
UPM004CPR = WISA-Roof
UPM007CPR = WISA-Birch, WISA-Form Birch
 
 
DoP sökning 
DoP Reference List