Bakom kulisserna: Vesa Ala-aho, chef för virkesförsörjning, säkerställer råvarornas kvalitet på Joensuu-fabriken

Artikel 24.9.2020 14:00 EEST

Vesa Ala-aho_1.jpg

Varje dag kommer omkring 10 leveranser med virke till UPM:s fabrik i Joensuu i Finland. Merparten har avverkats från de närliggande skogarna i Norra Karelen. Stockarna levereras av UPM Forest och tas emot först i fabriken av Vesa Ala-aho, chef för virkesförsörjning.

Vesa Ala-aho bedömer kvaliteten: Träet måste vara av högsta kvalitet, eftersom det ska användas till att tillverka WISA-björkplywood för krävande slutanvändningsområden i LNG-fartyg och WISA-Trans för golv i släp. 

Stockarna måste uppfylla vissa krav på mått och kvalitet för att vara lämpliga för tillverkning av plywood.  

”Stockarna måste vara minst 18 centimeter tjocka och får inte vara för vridna, knotiga, ruttna eller skadade. Alla fel registreras och vid behov görs ett klagomål till leverantören”, förklarar Vesa. Han har nästan 20 års erfarenhet av att arbeta på fabriken. 

Alla stockar mäts med en våg för stapling av stockar. Cirka 10 procent väljs ut slumpmässigt av en dator för mer exakta klavmätningar. Kvalitetskontrollen i detta skede är mycket viktig eftersom trä av dålig kvalitet är svår att svarva senare, vilket leder till onödigt svinn av råmaterial. ”När träet håller hög kvalitet är produktionsprocessen mer effektiv och slutprodukten blir mer sannolikt också bra”, betonar Vesa. 

Det trä som används för att tillverka plywood måste alltid vara färskt, vilket är särskilt viktigt vid tillverkning av LNG-plywood. När stockarna som uppfyller kvalitetskriterierna levererats läggs de i en blötläggningsdamm där de måste värmas upp under minst en och en halv dag. När träet har kontrollerats, mätts och blötlagts kan den verkliga plywoodtillverkningen börja. 

UPM_PLY_Behind_the_Scenes_icons_2lines_EN_1200.png

I vår nya serie ”bakom kulisserna” presenteras personer som arbetar med UPM-plywood samtidigt som du får en inblick i den moderna tillverkningen av plywood.