Artikel | 06/10/2024 11:46:19 | 3 min Læse tid

Sådan implementerer UPM Plywood EU’s forordning om skovrydningsfri produkter

UPM Plywood vil, gennem due diligence, verificere, at WISA-produkter opfylder kravene i EU’s skovrydningsforordning (EUDR).

EU-forordningen mod global skovrydning og skovforringelse (EUDR) trådte i kraft den 29. juni 2023. Den erstatter EU’s tømmerforordning og udvider det obligatoriske krav om rettidig omhu – såkaldt due diligence – til nye råvarekategorier. Med EUDR vil det blive forbudt at markedsføre eller stille relevante råvarer som soja, kvæg, oliepalmer, træ, kakao, kaffe og gummi eller relevante produkter, der indeholder eller er fremstillet ved brug af relevante råvarer, til rådighed på EU-markedet og eksportere dem fra EU, medmindre: 

  • de er skovrydnings- og skovforringelsesfrie, 
  • de er fremstillet i overensstemmelse med den relevante lovgivning i produktionslandet, og 
  • de er omfattet af en due diligence-erklæring (DDS). 

UPM Plywood’s implementering af EUDR bygger på en due diligence-proces 

Verificeringen af, at UPM Plywoods produkter ikke har forårsaget skovrydning eller skovforringelse, og at de råvarer, der anvendes i UPM Plywoods produkter, er produceret i overensstemmelse med den gældende lovgivning, vil være baseret på en due diligence-proces. UPM Plywood er en såkaldt downstream-operatør, der fremstiller sine varer af andre produkter, der allerede har gennemgået due diligence i henhold til EUDR. Derfor består UPM Plywoods due diligence-proces i at henvise til due diligence-erklæringer, der er blevet indsendt tidligere i forsyningskæden, og i at verificere, at leverandørerne har tilstrækkelige due diligence-systemer. 

Før UPM Plywood bringer produkter i omsætning, indsendes en DDS til EU's informationssystem Traces. Informationssystemet vil generere et referencenummer, som UPM Plywood vil dele med sine kunder. 

Diagrammet nedenfor viser grundprincipperne for UPM Plywoods implementering af EUDR. Leverandøren af træ eller andre relevante råvarer indleverer den første DDS med geolokaliseringsinformation til Traces og får tildelt de tilhørende referencenumre (REF) af systemet. UPM Plywood medtager alle relevante referencenumre på råvarer i deres egen DDS. Efter indleveringen af DDS’en modtager UPM Plywood et referencenummer og videresender det til kunderne, når et produkt bliver bragt i omsætning på EU-markedet. 

UPM Plywood er opmærksom på de forpligtelser, der er fastsat i EUDR. I overgangsperioden tager vi de skridt, der er nødvendige for at leve op til forordningen, når den træder i kraft i december 2024. Vi samarbejder med vores leverandører, kunder og kompetente myndigheder for at oplyse om EUDR og sikre en rettidig tilpasning til forordningen. 

 
 

Definitioner: 

Relevante råvarer: Soja, kvæg, oliepalmer, træ, kakao, kaffe og gummi.  

Relevante produkter: Produkter, der indeholder eller er fremstillet ved brug af relevante råvarer. 

Skovrydning: Omlægning af skov til landbrugsmæssig anvendelse.  

Skovforringelse: Strukturelle ændringer i skovdækket, f.eks. omlægning af primærskove eller naturligt foryngende skove til plantageskove. 

Operatør: Enhver fysisk eller juridisk person, der som led i erhvervsvirksomhed bringer relevante produkter i omsætning eller eksporterer dem. 

Bringe i omsætning: Første tilgængeliggørelse af en relevant råvare eller et relevant produkt på EU-markedet. 

Forhandler: Enhver anden person i forsyningskæden end operatøren, der som led i erhvervsvirksomhed gør relevante produkter tilgængelige på markedet. 

Gøre tilgængelig på markedet: Enhver levering af et relevant produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag. 

Due diligence-proces: a) indsamling af oplysninger, data og dokumenter b) risikovurderingsforanstaltninger c) risikobegrænsende foranstaltninger. 

 
 
WISA®-krydsfiner hjælper med at spare tid og penge
Artikel | 5 min

WISA®-krydsfiner hjælper med at spare tid og penge

Læs mere
Pekka bygger en hyggelig krydsfinerhytte ved den forblæste Bottenbugt
Artikel | 5 min

Pekka bygger en hyggelig krydsfinerhytte ved den forblæste Bottenbugt

Læs mere
Sådan påvirker EU-regler træbyggeri
Artikel | 8 min

Sådan påvirker EU-regler træbyggeri

Læs mere