Artikel | 06/10/2024 11:46:10 | 3 min Lästid

Implementering av EU:s avskognings­förordning hos UPM Plywood

UPM Plywood verifierar att WISA-produkter uppfyller EU:s avskogningsförordning (EUDR) genom en due diligence-process.

EU:s avskogningsförordning (EUDR) trädde i kraft 29 juni 2023. Den ersätter EU:s timmerförordning och utökar det obligatoriska due diligence-kravet till nya råvaror. Under EUDR är det förbjudet att placera eller tillgängliggöra råvaror som nötkreatur, kakao, kaffe, oljepalm, gummi, soja och trä eller dithörande produkter som innehåller eller har tillverkats med dessa råvaror, på EU-marknaden och exportera dem från EU, förutom när:  

  • de inte har orsakat avskogning och skogsdegradering, 
  • de har tillverkats i enlighet med gällande lagstiftning i produktionslandet och 
  • de omfattas av ett due diligence-uttalande (DDS).

Implementeringen av EUDR på UPM Plywood baseras på en due diligence-process 

Verifieringen av att UPM Plywoods produkter inte har orsakat avskogning eller skogsdegradering och att de råvaror som används i UPM Plywoods produkter har producerats i enlighet med relevant lagstiftning baseras på en due diligence-process. UPM Plywood är en så kallad downstream operator” med verksamhet i senare led som tillverkar sina produkter från andra produkter som redan har genomgått due diligence i enlighet med EUDR. Därför består UPM Plywoods due diligence-process av att hänvisa till de due diligence-meddelanden som lämnats in tidigare i leveranskedjan och kontrollera att leverantörerna har lämpliga due diligence-system på plats. 

Innan produkterna sätts ut på marknaden skickar UPM Plywood en DDS till EU:s informationssystem Traces. EU:s informationssystem skapar ett associerat referensnummer som UPM Plywood delar med sina kunder.  

I tabellen nedan beskrivs grunderna för EUDR-implementering i UPM Plywood. Leverantörer som levererar trä eller andra relevanta råvaror tillhandahåller den första DDS med geolokaliseringsinformation till Traces och får associerade referensnummer (REF) från systemet. UPM Plywood inkluderar alla relevanta referensnummer som bidrar till det mottagna råmaterialet i sina egna DDS. När DDS har levererats får UPM Plywood ett referensnummer och vidarebefordrar det till kunderna när de placerar produkter på marknaden. 

UPM Plywood känner till de skyldigheter som anges i EUDR. Under övergångsperioden vidtar vi nödvändiga åtgärder för att följa förordningen när den börjar gälla i december 2024. Vi samarbetar aktivt med våra leverantörer, kunder och behöriga myndigheter för att dela information om EUDR och för att säkerställa att vi anpassar oss till förordningen i god tid. 

 
 

Definitioner: 

Relevanta råvaror: Nötkreatur, kakao, kaffe, oljepalm, gummi, soja och trä. 

Relevanta produkter: Produkter som innehåller eller har tillverkats med relevanta råvaror. 

Avskogning: Omvandling av skog till jordbruksanvändning. 

Skogsdegradering: Strukturella förändringar av ett skogsområde, t ex konvertering av primära skogar eller naturligt regenererande skogar till plantageskogar.  

Operatör: Alla fysiska eller juridiska personer som, under en kommersiell aktivitet, placerar relevanta produkter på marknaden eller exporterar dem.  

Placering på marknaden: Första tillgängliggörandet av råvaror eller relevanta produkter på EU-marknaden. 

Handlare: Alla personer i leveranskedjan som inte är den operatör som, under en kommersiell aktivitet, gör relevanta produkter tillgängliga på marknaden. 

Tillgängliggöra på marknaden: All leverans av en relevant produkt för distribution, konsumtion eller användning på EU-marknaden under en kommersiell aktivitet, oavsett om det är mot betalning eller utan kostnad. 

Due Diligence-process: a) insamling av information, data och dokument b) riskbedömningsåtgärder c) riskreduceringsåtgärder. 

 
 
WISA®-plywood av hög kvalitet bidrar till tids- och kostnadsbe­sparingar
Artikel | 5 min

WISA®-plywood av hög kvalitet bidrar till tids- och kostnadsbe­sparingar

Läs mer
Pekka bygger en skyddad plywoodstuga på den vindpinade stranden vid Östersjön
Artikel | 4 min

Pekka bygger en skyddad plywoodstuga på den vindpinade stranden vid Östersjön

Läs mer
Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion
Artikel | 9 min

Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion

Läs mer