Järeät kuusitukit lähimetsistä ovat ihanteellista raaka-ainetta UPM Pelloksen vaneritehtaalle

Lattia-, seinä- ja katemateriaalina käytettävä UPM:n ekologinen WISA-Spruce-kuusivaneri on tuttu näky rakennustyömailla. UPM Pelloksen kolme vaneritehdasta Ristiinassa ovat toimittaneet vaneria globaaleille markkinoille täydellä teholla jo muutaman vuoden ajan.

Tehokkaan toiminnan varmistamiseksi UPM Pelloksen tehdas tarvitsee tasaisen virran täsmällisesti toimitettuja tuoreita suuria tukkeja. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtaan porttien läpi tulee päivittäin 70–80 kuorma-autollista kuusitukkeja eli yksi kuorma-auto joka 20. minuutti. 

Myös tukkien laatu on ratkaisevaa tuotannon tehokkuuden kannalta. Tukin koko, tuoreus ja pituus ovat erityisen tärkeitä. Raaka-aineeksi soveltuvat parhaiten kuusitukit, joiden latvaläpimitta on 30 cm ja joiden pituus on tarkalleen 5,2 metriä.  

Ekologiset kuljetusvalinnat tarkoittavat tuoretta puuta 

Tehtaalle toimitettavan puuraaka-aineen tuoreus varmistetaan hankkimalla vanerituotantoon käytettävät kuusitukit lähellä sijaitsevista lähteistä. Näin puun toimitusketju tehtaalle on mahdollisimman lyhyt ja puu pysyy tuoreena. Puu kuljetetaan pääasiassa maanteitse maksimissaan 150 kilometrin etäisyydellä tehtaasta sijaitsevalta alueelta. Kauempaa tuleva puu uitetaan tai kuljetetaan rautateitse. 

Kesällä, kun vesiväylät ovat jäättömiä, puu uitetaan tehtaalle. Uiton aikana 90 prosenttia tukeista pysyy veden alla, joten ne pysyvät tuoreina pidempään. Yksi hinaajan vetämä tukkilautta vastaa 400–500 kuorma-autolastia, joten uittaminen on ekologinen vaihtoehto maantiekuljetuksille, etenkin pidemmillä matkoilla! 

Kestävästi tuotettua puuta tunnetusta alkuperästä 

UPM Metsä on UPM Pelloksen vaneritehtaan ainoa puuraaka-aineen toimittaja. Kaikki tehtaalla vanerin valmistukseen käytettävä kuusi tulee vastuullisesti hoidetuista suomalaisista metsistä.  

Me UPM:llä huolehdimme siitä, että metsät kasvavat aina enemmän kuin niitä käytetään ja että luonnon monimuotoisuus turvataan ja sitä lisätään. Tästä syystä metsiä hoidetaan maailmanlaajuisesti hyväksyttyjen kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti.  

Jotta voidaan varmistaa, että jokainen tukki on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, puutavaralla on myös kolmannen osapuolen vahvistama FSC®- (FSC C009856) ja PEFC™ (PEFC/02-31-112) -sertifikaatin mukainen alkuperäketju. Tämä tarkoittaa, että kaiken käytetyn puun alkuperä on tiedossa. 

Mitään arvokasta puuraaka-ainetta ei mene hukkaan. Tukkien osat, joita ei voida hyödyntää vanerin valmistuksessa, käytetään energian ja sellun tuotannon raaka-aineena. 

Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä
Artikkeli | 3 min

Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä

Lue lisää
UPM:n vaneritehtaiden tukkikentillä siirryttiin biopolttoaineisiin
Artikkeli | 5 min

UPM:n vaneritehtaiden tukkikentillä siirryttiin biopolttoaineisiin

Lue lisää
Serco ja UPM Plywood: Innovatiivista kestävyyttä
Artikkeli | 4 min

Serco ja UPM Plywood: Innovatiivista kestävyyttä

Lue lisää