Artikel | 06/17/2024 06:40:36 | 5 min Lästid

WISA®-plywood av hög kvalitet bidrar till tids- och kostnadsbe­sparingar

Sara Steensig

Redaktör, Tulus

Janne Suokas

Redaktör, Tulus

Erfarna byggproffs förstår att kostnaden för byggnadsmaterial är mycket mer än bara priset. WISA®-plywood är tillförlitligt, enkelt att installera, tåligt och miljömässigt hållbart, vilket besparar dig pengar, tid och krångel.

Om du tror att användning av WISA®-plywood av marknadsledande kvalitet från UPM innebär extra kostnader ska du läsa vidare – och tänka om! I den här artikeln beskrivs den totala kostnaden för användning av WISA-plywood och hur specialprodukter kan spara tid och pengar under hela byggprojektet. Det billigaste alternativet är sällan det mest kostnadseffektiva sett till helheten.

Plywood av hög kvalitet sparar tid och pengar

Att använda en tillförlitlig leverantör av högkvalitativ plywood är en klok och långsiktig investering för de flesta byggprojekt. Tillförlitliga leveranser och förstklassig service och support är avgörande för att hålla både tidplan och budget. Konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig teknisk prestanda innebär mindre spill, och när du väljer en tillförlitlig tillverkare undviker du dolda fel och oönskade överraskningar.

 
 

WISA-Spruce av hög kvalitet är en lätt men stark och styv granplywoodpanel, särskilt utformad för bärande strukturer som golv, väggar och tak. Råmaterialet i WISA-Spruce-plywood är finsk gran – ett träslag med låg densitet. Panelen är stark eftersom dess struktur har en obruten, kontinuerlig träfaner som sträcker sig från kant till kant. 

WISA-Spruces låga vikt har många fördelar när det gäller transport, hantering och konstruktion. Med lägre vikt och fler paneler per fordon blir transporten mer ekonomisk och leder till mindre utsläpp.  Dessutom minskar det de fysiska påfrestningarna för byggare och det krävs mindre arbetskraft att flytta, hantera och installera panelerna på arbetsplatsen.

WISA-Spruces låga vikt och låga specifika densitet passar även bra för konstruktionslösningar. Det gör det enklare att bygga på höjden uppåt och minskar belastningen på fundamenten. 

WISA-specialprodukter förenklar konstruktion och design

Plywoodsortimentet i WISA-Spruce omfattar specialprodukter som förenklar byggprocessen för olika användningsområden. De här produkterna ger tids- och kostnadsbesparingar och har egenskaperna som hos en obehandlad WISA-Spruce-panel – marknadsledande kvalitet och strukturella prestanda tack vare styrka, hållbarhet, låg vikt och miljömässig hållbarhet.

 
 

Produkter som WISA-SpruceFR, WISA-SpruceWR och WISA-SpruceBT är utmärkta exempel på hur rätt plywoodprodukter kan underlätta planeringen och förkorta den värdefulla tiden på byggarbetsplatsen. UPM Plywood erbjuder även ett utbud av marknadsspecifika kantbearbetade produkter för konstruktionsändamål, t ex WISA-Sprucefloor i Storbritannien, WISA-Kate Plus i Finland och WISA-Wall Ergo i Sverige. Kantbearbetningen gör det enklare och snabbare att installera panelerna. 

FAKTARUTA: Exempel på fördelar med WISA-plywoodprodukter.
 

Ansvarstagande och effektivitet på ett enkelt sätt

Oavsett om det gäller teknisk eller miljömässig prestanda kan användare av WISA-plywood enkelt få tillgång till tillförlitlig och korrekt produktinformation på webbplatsen Specifying WISA plywood.

Tredjepartsverifierade och internationellt jämförbara miljövarudeklarationer (EPD) finns tillgängliga för både obestrukna och bestrukna WISA-Spruce- och WISA-Birch-produkter. Dessa dokument gör det möjligt för entreprenörer, underleverantörer och beställare att bättre jämföra produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel, från anskaffning av råmaterial till kassering av produkter. Beprövade miljöprestanda är en tillgång i projekt där hållbarhet är en prioritet.

Detaljerade tekniska prestanda för alla WISA-plywoodprodukter finns i DoP-listan (Declaration of Performance) med prestandadeklarationer och, för Storbritannien, i dokumentet med försäkran om överensstämmelse (DoC).  Alla WISA-plywoodprodukter som är avsedda att användas inom byggbranschen har dessutom CE2+-märkningen, vilket innebär att de fungerar exakt enligt specifikationerna.  

När du planerar ett byggprojekt är det viktigt att du ser bortom den initiala prislappen och tar hänsyn till den totala kostnaden för projektet. I slutändan får byggaren störst nytta av att välja en WISA-plywoodprodukt som är särskilt utvecklad för hans eller hennes behov. 

Pekka bygger en skyddad plywoodstuga på den vindpinade stranden vid Östersjön
Artikel | 4 min

Pekka bygger en skyddad plywoodstuga på den vindpinade stranden vid Östersjön

Läs mer
Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion
Artikel | 9 min

Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion

Läs mer
Implementering av EU:s avskognings­förordning hos UPM Plywood
Artikel | 3 min

Implementering av EU:s avskognings­förordning hos UPM Plywood

Läs mer