Det förenklade WISA-Roof-sortimentet uppfyller alla användarkrav

Product news 25.3.2021 0:00 EET

WISA-Roof_1920x1080.jpg

 

WISA-Roof, för bärande grundkonstruktion för yttertak, finns nu i två olika tjocklekar (16 mm och 18 mm) i stället för fyra. WISA-Roof är en granplywood med speciell konstruktion som är miljövänlig, enkel och smidig att installera och sparar tid och kostnader.

”Vi vill erbjuda användarna en produkt som så långt som möjligt har planerats för det slutliga användningsändamålet”, säger UPM Plywoods produktchef Riku Härkönen.

WISA-Roof är framtagen för jämn belastning, såsom bärande takkonstruktioner. Den oslipade ytan, som behandlats med träskyddsmedel, garanterar en optimal och effektiv produkt för takkonstruktioner. Tack vare sin speciella struktur minimerar WISA-Roof användandet av byggnadsmaterial omkring en tredjedel jämfört med sågat virke, vilket kan leda till besparingar på upp till en fjärdedel av takets totalkostnader.

”Både konsumenterna och naturen drar nytta av att man kan använda en specialstruktur på 16 millimeter för att bygga objekt som med standardplywood kräver en tjocklek på 18 millimeter eller mer”, säger Härkönen.

Enkel och snabb montering

WISA-Roof har en spontad långsida, vilket bidrar till att skapa en styv och jämn grundkonstruktion utan kraftigt extrastöd. Produkten är enkel att montera och jämfört med sågat virke kräver skivorna färre spikar eller skruvar.

WISA-Roof har en trygg, halkfri yta och är behandlad med vattenlösligt träskyddsmedel, som ger ett gott skydd på båda sidor under byggnadsarbetet. Alla delar av skivan som exponeras vid användning ska efterbehandlas med en vatten- eller oljebaserad utomhusfärg.

Liksom all WISA-granplywood tillverkas WISA-Roof i Finland på UPM:s fabrik i Pellos, i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Råvaran för WISA-produkterna köps alltid in från skogar som sköts på ett hållbart sätt och den uppfyller alla nödvändiga standarder och krav. Eftersom plywood tillverkas av trävirke binder produkten koldioxid under hela sin livscykel.

Läs mer om WISA-Roof