Var hittar jag DoP-dokument för WISA Plywood?

I WISA Plywood-produktens prestandadeklaration (Declaration of Performance, DoP) beskrivs produktens exakta tekniska egenskaper. Aktuella DoP-dokument finns alltid tillgängliga på UPM Plywoods webbplats.

Tillämpliga DoP-dokument för WISA Plywoods produkter finns på UPM Plywoods webbplats. Använd DoP-sökverktyget eller DoP-referenslistan för att hitta rätt dokument. Dokumenten finns i PDF-format och på olika språk. Det enklaste sättet att hitta rätt DoP-dokument är med hjälp av DoP-numret på produktens CE-märkning.

Så här hittar du DoP-numret:

DoP-numret finns antingen på plywoodskivan eller i leveranshandlingarna, t ex fakturan.

CE-märkningen innehåller ett DoP-nummer som börjar med ”UPM”, och som antingen är stämplat eller fäst med en etikett på produkten. Alla obestrukna WISA Plywood-produkter har vanligtvis CE-märkningen tryckt på skivan.

CE-märkning på WISA Plywood-produkt.
CE-märkning på WISA SpruceFR-skiva. DoP-numret är inringat. Produktmarkeringar på WISA-skivor görs i allt större utsträckning med laser, vilket eliminerar behovet av att röra vid skivan eller använda bläck.

På bestrukna WISA Plywood-produkter är CE-märkningen tryckt på lastpallen eftersom märket på skivan är täckt av ett ytskikt eller färg. DoP-numret för bestruken plywood samt vissa skivstorlekar finns endast i pall- och leveranshandlingarna.

Så här hittar du ett DoP-dokument:

1. Om du har DoP-numret för en WISA Plywood-produkt:
Du kan ange DoP-numret i sökfältet på www.wisaplywood.com/dop.

2. Om du inte har ett DoP-nummer: 
DoP-dokumentet kan också hämtas med hjälp av DoP-referenslistan, där produkterna listas efter produkttyp. Observera att en produkttyp kan ha flera DoP-nummer beroende på skivans tjocklek, användningsområde, struktur eller finish.

3. De mest sökta DoP-dokumenten i varje land finns också på WISA Plywoods landsspecifika webbplatser.wisaplywood.com/sv/ finns exempelvis en lista längst ned på sidan i avsnittet Bra att veta > DoP sökning: 

De mest sökta DoP-dokumenten i Sverige:
UPM001CPR = WISA-Spruce 850
UPM002CPR = WISA-Spruce
UPM004CPR = WISA-Roof
UPM007CPR = WISA-Birch, WISA-Form Birch

 
WISA®-plywood av hög kvalitet bidrar till tids- och kostnadsbe­sparingar
Artikel | 5 min

WISA®-plywood av hög kvalitet bidrar till tids- och kostnadsbe­sparingar

Läs mer
Pekka bygger en skyddad plywoodstuga på den vindpinade stranden vid Östersjön
Artikel | 4 min

Pekka bygger en skyddad plywoodstuga på den vindpinade stranden vid Östersjön

Läs mer
Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion
Artikel | 9 min

Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion

Läs mer