Euroopan komissio tutkii venäläisen koivuvanerin tuontiin liittyvää epäilyä polkumyyntisäännösten kiertämisestä

Uutinen 22.8.2023 15.00 EEST

 

Euroopan komissio on aloittanut virallisen tutkinnan, joka koskee epäilyä siitä, että venäläiset koivuvanerin tuottajat ja myyjät kiertäisivät EU:n polkumyyntisäännöksiä.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko tuonti Kazakstanista ja Turkista EU:hun todella peräisin näistä maista, sillä kumpaakaan näistä kahdesta maasta ei ole aiemmin pidetty merkittävänä koivuvanerin tuottajana.

Sen jälkeen, kun venäläisille tuottajille asetettiin polkumyyntitullit vuonna 2021 ja niitä vastaan asetettiin tuontiin liittyviä pakotteita vuonna 2022 Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vuoksi, tuonti Turkista ja Kazakstanista on kuitenkin kasvanut.

Jatkossa kaikki koivuvanerin tuonti on rekisteröitävä EU:n rajalla. Näin komissio voi soveltaa laajennettuja polkumyyntitulleja taannehtivasti tapauksissa, joissa havaitaan EU:n Venäjältä tulevalle tuonnille asettamien tullien kiertämistä. Näin EU osoittaa olevansa sitoutunut asetettujen tullien täytäntöönpanoon ja tehokkaisiin toimiin, jos säännöksiä yritetään kiertää.

Venäläisen vanerin tuonnissa Euroopan unioniin rikotaan myös EU:n asettamia Venäjän vastaisia pakotteita, jotka johtuvat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Heinäkuusta 2022 lähtien kaiken venäläisen vanerin tuonti EU:n markkinoille on kielletty.

UPM Plywood tekee yhteistyötä johtavista eurooppalaisista koivuvanerintuottajista koostuvan Woodstock-konsortion kanssa tukeakseen EU:n viranomaisia tutkinnassa.

"Laiton tuonti vääristää markkinoita vahingoittamalla eettisesti toimivia eurooppalaisia vanerin valmistajia, jälleenmyyjiä ja loppukäyttäjiä", sanoo UPM Plywoodin strategia- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Susanna Rinne.

 

Lue lisää:

Woodstock-konsortion lehdistötiedote (englanniksi)

EU-komission tiedote EU:n virallisessa lehdessä

Kaupankäynti laittomilla venäläisillä puutuotteilla

Tunnistatko laittoman puutuotteen?