EU-kommissionen har inlett en officiell utredning om misstänkt undvikande av antidumpningsregler gällande rysk björkplywood

Övriga nyheter 22.8.2023 15:00 EEST

 

Europeiska kommissionen har påbörjat en officiell utredning om misstänkt undvikande från EU:s regler mot antidumpning av ryska tillverkare av björkplywood och handelsbolag.

Utredningen syftar till att fastställa om importen från Kazakstan och Turkiet till EU verkligen härstammar från dessa länder. Ingen av dessa två länder har tidigare erkänts som betydande tillverkare av björkplywood.

Trots detta har importen från Turkiet och Kazakstan ökat kraftigt efter införandet av antidumpningstullar mot ryska producenter år 2021 och importrelaterade sanktioner år 2022 på grund av Rysslands krig i Ukraina.

Från och med i dag ska all import av denna plywood registreras vid passage av EU:s gränser. Registreringen tillåter kommissionen att retroaktivt tillämpa utökade antidumpningstullar i de fall där undvikande av EU:s restriktiva åtgärder på rysk import identifieras. Beslutet från EU tjänar som en tydlig indikation på dess engagemang i genomförandet av de påförda tullarna och dess beslutsamhet att vidta åtgärder mot dem som försöker kringgå dessa regler.

Vidare bryter importen av rysk plywood till Europeiska unionen inte bara mot antidumpningsåtgärderna utan även mot EU:s sanktioner mot Ryssland till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Sedan juli 2022 har all rysk plywood förbjudits och utestängts från EU-marknaden i enlighet med dessa sanktioner.

UPM Plywood samarbetar med Woodstock Consortium, en plattform för ledande europeiska producenter av björkplywood, för att stödja EU:s myndigheterna i utredningen.

"Olaglig import snedvrider marknaden genom att skada de europeiska plywoodtillverkarna, återförsäljarna och slutanvändarna vars verksamhet är etisk", säger Susanna Rinne, Vice VD för Strategi och Affärsutveckling vid UPM Plywood.

 

Läs mer:

The Woodstock Consortium press release

EU Commission release in the official journal

Handel med olagliga träprodukter av ryskt ursprung

Upptäck och rapportera handel med olagligt trä av ryskt ursprung