Artikkeli | 07/08/2022 06:59:11 | 6 min Lukuaika

WISA-vanerin avulla kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Vastuullisuus on UPM Plywoodin tuotteiden ja toiminnan kivijalka, ja siihen kuuluvat oleellisesti myös ilmastoteot.

UPM on yksi ensimmäisiä metsäteollisuusyrityksiä, joka on sitoutunut YK:n Business Ambition for 1,5 °C -aloitteeseen. Sen allekirjoittaneet yritykset lupaavat tehdä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. UPM on liittynyt jäseneksi myös Amazonin ja Global Optimismin perustamaan The Climate Pledge -aloitteeseen, joka velvoittaa saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2040 mennessä.

UPM-konsernin osana myös UPM Plywood tekee ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi konkreettisia tekoja tuotteidensa, metsänhoidon ja tuotantonsa kautta.

“Tarjoamme asiakkaillemme uusiutuvia ja korkealaatuisia WISA-tuotteita, jotka varastoivat puun kasvaessa sitomaa hiiltä elinkaarensa ajan ja voivat korvata fossiilisia materiaaleja rakentamisessa, liikenteessä ja muissa käyttökohteissa. Elinkaarensa lopussa tuotteet voidaan hävittää polttamalla, jolloin ne myös korvaavat fossiilisia polttoaineita. WISA-tuotteet valmistetaan kestävästi hoidetuista metsistä hankitusta puumateriaalista. Tämän lisäksi parannamme jatkuvasti tuotantotehokkuutta ja vähennämme tehtaidemme sekä toimitusketjumme päästöjä”, kuvailee UPM Plywoodin ympäristöpäällikkö Sanna Kontinen.

“Ilmastotoimien kolmesta osa-alueesta jokainen­ – WISA-tuotteet, puuraaka-aine ja ympäristötehokkuus – koostuu monista pienemmistä ja suuremmista teoista, joilla yhdessä on merkittävä positiivinen vaikutus", Kontinen toteaa.

UPM Plywood on ottanut käyttöön Responsibility Made Easy -konseptin, joka kuvaa sitä, miten vastuullisuus välittyy asiakkaillemme. Se auttaa ymmärtämään mitä vastuullisuus tarkoittaa käytännössä. Tässä mallissa ilmastoon vaikuttavat toimenpiteet jakautuvat kolmeen kategoriaan: vastuullisuus asiakkaillemme toimitettavissa tuotteissa ja palveluissa, vastuullinen puumateriaali ja vastuu ympäristöstä.

WISA-vanerissa yhdistyy tekninen suorituskyky ja kyky varastoida hiiltä

Ilmastoälykäs rakentaminen ja liikenne edellyttävät sellaisten materiaalien käyttöä, jotka varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan. Puu on uusiutuva ja kierrätettävä vaihtoehto fossiilisille materiaaleille, kuten teräkselle ja muoville. Ilmaston näkökulmasta puumateriaalin etu on sen hiiltä varastoivat ominaisuudet. Kasvaessaan puu sitoo ilmasta hiilidioksidia, joka säilyy varastoituneena puutuotteissa niiden hävittämiseen saakka.

"WISA-vanerituotteet toimivat pitkäaikaisina hiilivarastoina koko elinkaarensa ajan suorituskyvystä ja laadusta tinkimättä. Esimerkiksi yksi kuutio WISA-vaneria voi varastoida jopa 1 000 kg hiilidioksidia, mikä vastaa päästömäärää, joka syntyy edestakaisesta lentomatkasta Lontoon ja Los Angelesin välillä", Kontinen sanoo.

Wisa-Plywood_VASTUULLISUUS_OSA_TUOTTEITAMME_graafi.png

"Kaikille WISA-tuotteille on saatavissa myös ympäristöselosteet, joiden avulla käyttäjät voivat luotettavasti todentaa ja vertailla eri tuotteiden ja valmistajien ympäristövaikutuksia. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten voimme tuotteillamme ja palveluillamme auttaa asiakkaitamme toimimaan yhä vastuullisemmin”, Kontinen lisää.

Kestävää puumateriaalia ilmastopositiivisella metsänhoidolla

Koska puu on vanerin pääraaka-aine, on tärkeää, että se hankitaan kestävästi. Kaikki WISA-vanerin valmistuksessa käytettävä puuraaka-aine saadaan vastuullisesti hoidetuista metsistä Suomesta ja Baltiasta. Puun alkuperä tunnetaan ja puu hankitaan FSC®- (FSC C009856) ja PEFC™ (PEFC/02-31-112) -sertifikaatin periaatteiden mukaisesti.

Wisa-Plywood_VASTUULLISTA-PUUMATERIAALIA.png

"UPM on sitoutunut ilmastopositiiviseen metsätalouteen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen yhtiön omistamissa metsissä. Huolehdimme metsien kasvusta siten, että ne säilyvät edelleen hiilinieluina ja metsien kasvu ylittää poistuman. UPM istuttaa vuosittain yli 50 miljoonaa puuntaimea – neljä uutta taimea jokaista käytettyä puuta kohden", Kontinen kertoo.

UPM on hiljattain käynnistänyt uuden Forest Action Programme -ohjelman, joka ohjaa yhtiön puunhankintaa kattaen sen omat metsät vuoteen 2030 asti. Ohjelma ylittää nykyiset standardien vaatimukset ja sen toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti kaikkiin kestävän metsätalouden osa-alueisiin: ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, maaperään, vesistöihin ja toiminnan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Tehokkuuden parantaminen on hyväksi myös ilmastolle

WISA-vanerin hiilensidontaominaisuuksien ja kestävästi hankitun raaka-aineen lisäksi sekä tuotannon että toimitusketjun ilmastovaikutukset ovat tärkeitä. UPM on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemistä vähentämällä omia CO2-päästöjään 65 prosenttia ja toimitusketjunsa CO2-päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

UPM:n vaneritehtailla tuotantoprosessissa tarvittava lämpö tuotetaan lähes kokonaan bioenergialla. Arvokas puuraaka-aine käytetään mahdollisimman tarkkaan tehtaalla. Tuotannon sivutuotteet, kuten kuori ja polttohake, käytetään polttoaineena kattilalaitoksissa, jotka tuottavat tehtaalla tarvittavaa lämpöä.

Wisa-Plywood_VASTUU-Ymparistosta.png

”Kun entistä pienemmällä raaka-aine- ja energiamäärällä saadaan aikaan enemmän, niin silloin sekä ympäristö että kustannustehokkuus hyötyvät. Jokainen –  pienikin – toimenpide on tärkeä kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi sähkötrukkeihin siirtyminen, veden käytön vähentäminen tai lämmön talteenoton parantaminen auttavat kaikki pienentämään päästöjä", Kontinen toteaa.

Hyvä esimerkki toimitusketjun päästöjen vähentämisestä on myös WISA BioBond, puupohjainen liimausteknologia, joka korvaa öljypohjaisen fenolin vanerin liimausprosessissa. Toukokuusta 2022 alkaen kaikki WISA-kuusivanerituotteet valmistetaan tällä menetelmällä. Ottamalla WISA-BioBond käyttöön koko tuotevalikoimassa pienennämme toimitusketjumme päästöjä ja WISA-vanerin hiilijalanjälkeä entisestään.

Tämä artikkeli on osa uutta Plywood Beyond Fossils -juttusarjaamme. Sarjassa esitellään konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla UPM Plywood auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Lue lisää Responsibility Made Easy -verkkosivultamme.

Teksti: Janne Suokas

Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä
Artikkeli | 3 min

Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä

Lue lisää
Näin EU-säädökset vaikuttavat puurakentamiseen
Artikkeli | 8 min

Näin EU-säädökset vaikuttavat puurakentamiseen

Lue lisää
Uunituoretta designia
Artikkeli | 4 min

Uunituoretta designia

Lue lisää