Artikel | 09/21/2023 08:02:17 | 3 min Lästid

Så här säkerställer du en plywoodprodukts styrka

Plywood, avsedd att användas som permanent byggkomponent, måste levereras med en prestandadeklaration (DoP) från tillverkaren. Den tekniska styrkan hos WISA®-plywoodprodukter av alla typer och tjocklekar anges i deklarationerna. DoP-dokument finns även för WISA-plywoodprodukter för annat bruk än inom konstruktion.

WISA-plywood för konstruktion är CE-märkt och har lämplig klassificering. Prestandanivåerna för WISA-plywood definieras och dokumenteras exakt. Processerna för tillverkning och kvalitetskontroll kontrolleras och godkänns alltid av en certifierad tredje part. 

Konstruktörer och byggare har flera möjligheter att säkerställa att den valda plywoodprodukten är tillräckligt stark och är lämpad för den avsedda användningen. 

 1. Exakta hållfasthetsegenskaper finns i DoP-referenslistan som finns lättillgänglig på UPM Plywoods webbplats, antingen via DoP-sökverktyget eller i referenslistan. 

 2. Med hjälp av DoP-referenslistan | WISA PLYWOOD kan du söka efter den panel som passar ditt projekt bäst.
  • användning för konstruktion eller annat 
  • bestruken eller obestruken 
  • plywood av björk eller barrträ 
  • brandhämmande eller vattenavvisande 

 3. DoP-numret för WISA-plywood finns antingen på plywoodpanelen, på förpackningen eller i leveransdokumenten. 

 4. Grundläggande information om panelen finns i webbplatsens produktkatalog eller faktabladet, som finns på flera språk. Den informationen kan användas som ett preliminärt hjälpmedel i konstruktionsfasen. 

WISA-plywood för konstruktionsändamål är CE-märkt 

Obestrukna WISA Plywood-produkter har vanligtvis CE-märkningen tryckt på panelen. DoP-numret för bestruken plywood anges på förpackningen och i leveransdokumenten. 

”CE-märkta produkter delas upp i produkter för konstruktionsändamål och för annat bruk. S-stämpeln markerar en konstruktionsprodukt där europeiska importörer och tillverkare anger styrkevärden på ett jämförbart sätt i DoP-dokumentet. Vi har även DoP-dokument för NS-märkta WISA-produkter för annat bruk än konstruktion”, understryker Senior Researcher Simo Koponen på UPM Plywood. 

Konstruktionsplywood behövs när panelen ska utgöra en permanent del av byggnaden, exempelvis som en stadgande eller bärande struktur. Vilken prestandanivå som krävs avgörs av den avsedda användningen och driftförhållandena, och användningsklasserna definieras i konstruktionsstandarden för bärande trästrukturer i Eurocode 5. 

 • Användningsklass 1: Som bärande strukturkomponent för inomhusbruk, EN 636-1 
 • Användningsklass 2: Som bärande strukturkomponent för utomhusbruk, EN 636-2 
 • Användningsklass 3: Som bärande strukturkomponent för utomhusbruk med bestrykning och kantskydd, EN 636-3 


När plywoodpanelen används vid konstruktion kan den behöva uppfylla en viss brand- eller utsläppsklassificering, vilket kräver en CE-märkning för den klassificeringen och tillhörande DoP-dokument. 

Genom att variera panelens struktur, det vill säga genom att ändra fanerens riktning, kan böjhållfastheten höjas i en viss riktning. Även detta visas i DoP-dokumentet. 

”UPM Plywood har en lång tradition av att testa och säkerställa kvaliteten enligt standarderna, så våra siffror är tillförlitliga. Vid behov kan vi ge rekommendationer om rätt plywoodprodukt, panelstruktur och tjocklek. För mer specifika tillämpningar kan vi vid behov testa eller simulera olika tillämpningar”, försäkrar Product Manager Harri Nieminen, som ansvarar för WISA-produkterna av björkplywood. 

WISA®-plywood av hög kvalitet bidrar till tids- och kostnadsbe­sparingar
Artikel | 5 min

WISA®-plywood av hög kvalitet bidrar till tids- och kostnadsbe­sparingar

Läs mer
Pekka bygger en skyddad plywoodstuga på den vindpinade stranden vid Östersjön
Artikel | 4 min

Pekka bygger en skyddad plywoodstuga på den vindpinade stranden vid Östersjön

Läs mer
Implementering av EU:s avskognings­förordning hos UPM Plywood
Artikel | 3 min

Implementering av EU:s avskognings­förordning hos UPM Plywood

Läs mer