Så bygger du en vägg med WISA®-plywood

 

Det pålitliga valet för bärande väggkonstruktioner

WISA-Spruce och den brandsäkra WISA-SpruceFR är väl lämpade som material för bärande konstruktioner och för konstruktionsändamål. I väggkonstruktioner används vanligtvis fyrkantiga paneler.

Skivans tjocklek beror på avsedd användning och lokala byggregler. Tjockleken på granplywood som används som väggmaterial är oftast mellan 9 och 18 mm. Kontrollera alltid de lokala byggreglerna för rätt tjocklek.

 

Välj mellan två alternativ av WISA-Spruce

WISA-Spruce och WISA-SpruceFR skiljer sig åt genom att WISA-SpruceFR är en brandskyddad plywoodpanel, med den högsta brandskyddsklassificeringen som ett träbaserat material kan få oavsett installationsmetod. Det är ett funktionellt val som väggmaterial till exempelvis ett garage eller förråd. 

Brandskyddsklassificeringen, liksom produktnamnet, finns på märkningen på panelens baksida.

 

Idealisk för väggkonstruktioner

Börja bygga väggen från ett hörn och fortsätt framåt en panel i taget.

 

Fäst med rätta skruvar

Fäst panelen på väggen genom att skruva fast den på väggens stomme. Använd försänkta skruvar. Fäst panelen med fler skruvar runt kanterna och färre i mitten.

Lämna en expansionsspalt på ca 1 mm mellan panelerna. Panelernas mått kan ändras något med fukten.

 

Konstruktioner som tål tunga belastningar

WISA-granplywood är styv och tar väl vikt. Du kan fästa tunga hyllor eller krokar på en plywoodvägg utan att behöva skruva in i stödbjälkarna bakom panelen.

WISA-SpruceFR's brandskyddsbehandling stärker panelens brandskydd, men påverkar inte panelens styrka.