Plywoodleveranser från UPM:s nya produktionslinje i Chudovo har inletts

Press Release 9.4.2019 11:00 EEST

(UPM, Lahti, 9 april 2019 klockan 10.00 östeuropeisk tid) – UPM:s expansionsinvestering i plywoodfabriken i Chudovo, som inleddes i slutet av 2017, fortsätter enligt tidsplanen till produktionsprovkörningsfasen. De första leveranserna från den nya produktionslinjen är för närvarande på väg till kunder i Europa och Afrika. Den officiella invigningen kommer att ske i början av september.

CHU_loading_640x360_truck.jpg

                                                                                                                                                  
Investeringen kommer att utöka produktportföljen i UPM:s fabrik i Chudovo. En ny produkt i Chudovo, WISA-Birch LG, har redan tillverkats i den nya produktionslinjen. LG, eller Long Grained (längsfanérad), avser riktningen på träytan som är parallell med plywoodskivans långsida. På traditionell WISA-Birch-plywood går ådringarna i skivans tvärriktning. Båda används antingen som konstruktionsplywood i byggnader eller som synliga inre element i väggar, golv, tak eller skåp.

”Användningen av tvär- och längsfanérad plywood är ofta densamma. Men det finns marknader som Benelux, Storbritannien och Sydkorea där mer längsfanérad plywood används, och nu gör UPM:s investeringar i Chudovo det möjligt för oss att söka tillväxt på dessa marknader”, förklarar Jouni Töyräs, Vice President, Sales, UPM Plywood.

Förutom de här WISA-Birch-plywoodprodukterna tillverkar UPM i Chudovo även behandlad WISA-plywood för transportindustrin och betongformar, samt obehandlad björkplywood för isolering av LNG-tankers element.

Det totala värdet på UPM-fabrikens expansionsinvestering i Chudovo är cirka 50 miljoner euro. Projektet består av nya produktionslinjer för plywood, bl.a. alla maskiner som behövs för tillverkning av fanér och plywood. En ny biovärmepanna har också byggts vid anläggningen. Fabrikens årliga produktionskapacitet kommer att öka med 45 000 upp till 150 000 kubikmeter per år och det uppskattas att omkring 100 nya jobb kommer att skapas – både direkt vid fabriken och indirekt, vid virkesanskaffning och logistik.


Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Jouni Töyräs, Vice President, Sales, UPM Plywood, tel. +358 40 561 1091
Anatoli Zhukovets, General Director, UPM Chudovo, tel. +7 921194 60 80

UPM, Media Relations
mån–fre kl. 9.00–16.00 östeuropeisk tid
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com


UPM-fabriken i Chudovo
är en av nio UPM-anläggningar för plywood. Fabriken har cirka 630 anställda och den årliga kapaciteten är cirka 150 000 m3 björkplywood. Årstillgången på björkfaner är cirka 400 000 m3. Allt trä på fabriken kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt. UPM i Chudovo har FSC-certifikat för kontrollerad virkesanskaffning.

UPM-fabriken i Chudovo är den största skattebetalaren och en av de största industriarbetsgivarna i Chudovo-regionen. Fabrikens historia sträcker sig tillbaka till 1990 som det första samriskföretaget mellan Sovjet-Finland. UPM blev ensam ägare 2005. Ett investeringsprojekt om produktionsexpansion pågår i fabriken och kommer att slutföras i september 2019.


UPM Plywood
UPM Plywood erbjuder WISA®-plywood och fanérprodukter av hög kvalitet, främst för konstruktions- och transportindustrin samt UPM Grada®s termoformbara trämaterial för möbel- och tillverkningsindustrin. Försäljningen av UPM Plywood 2018 uppgick till 480 miljoner euro och den har cirka 2 400 anställda, inklusive 1 500 i Finland. UPM har sex plywoodfabriker och en fanérfabrik i Finland samt plywoodfabriker i Ryssland och Estland. - www.wisaplywood.com/sv/, www.upmgrada.com

Följ UPM Plywood på Twitter | YouTube | Instagram | Facebook


UPM

Vi levererar förnybara och ansvarsfulla lösningar och innovationer för en modern framtid inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. Koncernen sysselsätter ca 19 100 personer i hela världen och har en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro. Aktierna är börsnoterade på NASDAQ OMX i Helsingfors. UPM Biofore – Bortom fossiler. www.upm.com

Följ UPM på Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils