Artikel | 09/16/2022 07:49:42 | 4 min Lästid

Proffsen förlitar sig på WISA-Kate Plus takplywood som underlagstak för yttertak

Den pålitliga och kostnadseffektiva WISA-Kate Plus-plywooden, som tillhör produktfamiljen WISA-Roof, har valts som underlagstak i takelementen i de trähus i sex våningar som byggs av Arkta Reponen. Oiva Wood Solutions har levererat takkonstruktionerna. Arkta Reponen använder också WISA-Kate Plus i takkonstruktionerna i många andra objekt.

Arkta Reponen är en banbrytare som redan har byggt 450 höghusbostäder med träkonstruktion och håller på med 300 till. Just nu byggs tre trähus i sex våningar i Dickursby. De fem översta våningarna i bostadsaktiebolaget Asunto Oy Vantaan Huvikumpu är konstruerade i trä och den nedersta våningen i betong. Enligt Arkta Reponens tekniska direktör Hannu Saari är konstruktionslösningen, med tanke på bärkraften och stommens styvhet, optimal för detta antal våningar.

Oiva Woods Solutions levererar takelementen till trähöghusen. I elementen till yttertaket används WISA-Kate Plus som underlagstak. WISA-Kate Plus är en hållbar, skyddsbehandlad och spontad plywoodkonstruktion. Enligt projektförsäljningschef Vesa Saarelainen är WISA-Kate Plus ett bra val i elementen, bland annat tack vare den höga kvaliteten, produktstödet och leveranssäkerheten.

”Vid genomförandet gick vi in för ett korsverk i spikplåtskonstruktion, där Wisa-Kate Plus är en komponent som ger styvhet. Vi fick ett kostnadseffektivt element som är enkelt att bygga på fabriken och lätt att montera på byggplatsen. När man bygger element inom industrin är leveranssäkerhet och tillgång i rätt tid väldigt viktiga omständigheter sett till helheten”, säger Saarelainen.

Enligt Saarelainen är WISA-Kate Plus ett material som tål att bedömas, såväl tekniskt som visuellt. Tack vare skivans konstruktion är böjningen i WISA-Kate Plus-skivan omärkbar, vilket ökar slutproduktens kvalitetsintryck ytterligare när konstruktionen förblir synlig.

”Det går smidigt att fästa solpaneler i WISA-underlagstak och det är enkelt att förstärka konstruktionen vid behov”, tillägger Saarelainen.

Pålitlig WISA-Kate Plus-plywoodskiva för professionellt bruk

Enligt UPM Plywoods försäljningschef Pertti Lamminparras har WISA-Kate Plus designats som ett bärande underlagstak för yttertak, när taket är antingen av bitumenfilt eller plåt. Fördelarna med plywoodskivan framkommer särskilt väl vid professionellt bruk.

”Produkten ger en stabil konstruktion. WISA-Kate Plus är det absolut bästa alternativet när en professionell byggare ger garantier för byggnaden. WISA-Kate Plus ger det slutliga användningsobjektet optimal prestanda och hela byggkedjans effektivitet förbättras, eftersom det går snabbt att montera spontade skivor och användningstiden är lång”, konstaterar Lamminparras.

Arkta Reponen använder också WISA-Kate Plus-plywood som bärande underlagstak i flera bostadshöghus med sadel- eller pulpettak i södra Finland. Enligt Hannu Saari behöver den spontade skivan inte stöd i fogen och plywoodskivorna är enkla att montera. Det går att beräkna åtgången exakt, vilket innebär att inget material går till spillo. Allt detta sparar arbete, tid och råvara.

”Igångsättningen går snabbt och det går åt färre fästen tack vare skivans storlek och spont. Plywoodskivan är behandlad med träskyddsmedel, vilket leder bort vatten från byggnaden, och det behövs ingen underlagstäckning,” säger Saari när han räknar upp plywoodskivans egenskaper som underlättar monteringen.

WISA-Kate Plus främjar koldioxidsnålt byggande

Alla träbaserade produkter som levereras av Oiva Wood Solutions är antingen certifierade eller produkter med kontrollerat ursprung. Det som talar för att man ska välja WISA-Kate Plus är, utöver att skivan är praktisk, också internationellt jämförbara miljödeklarationer som kontrolleras av tredje part samt certifikat. Även hos Arkta Reponen är miljöfrågor viktiga.

”Vi följer byggnadernas koldioxidavtryck och koldioxidhandavtryck, och det är en aspekt som betonas allt mer vid konkurrensutsättningar. Sett till helheten har utsläppen från enskilda byggnadsdelar betydelse, och UPM Plywood kan leverera tillförlitlig information som stöd för beräkningen”, påpekar Saari.

UPM:s WISA-plywoodskivor av gran fungerar som kollager under hela sin livslängd, och andelen fossila CO2-utsläpp under deras livscykel är mycket liten. CO2-utsläppen har minskat ytterligare efter att skivorna började limmas med UPM Plywoods egen innovation, WISA BioBond, som är en bindningsteknik där träets lignin ersätter 50 procent av det fossilbaserade limmet.

UPM har förbundit sig till ett klimatpositivt skogsbruk och främjandet av naturens mångfald i de skogar som bolaget äger. Träråvaran som används vid tillverkningen av all WISA-plywood kommer från ansvarsfullt vårdade skogar i Finland och Baltikum. WISA-Kate Plus, liksom alla UPM:s plywoodskivor av gran, tillverkas vid fabriken i Pellos i Finland.

 

Läs mer om WISA-Roof

 

Text: Anu Ritvanen
Huvudfoto: Arkworks

Design direkt ur ugnen
Artikel | 4 min

Design direkt ur ugnen

Läs mer
Växer sig starka tillsammans i förpackningsindustrin
Artikel | 3 min

Växer sig starka tillsammans i förpackningsindustrin

Läs mer
Facit Homes kombinerar hållbar plywood med digital design
Artikel | 6 min

Facit Homes kombinerar hållbar plywood med digital design

Läs mer