Artikkeli | 09/19/2022 10:33:29 | 6 min Lukuaika

UPM:n WISA-vaneri on valmistettu vastuullisesti alusta loppuun

Laadukkaat WISA-vanerituotteet valmistetaan tiukimpien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Voit siis luottaa varmoihin toimituksiin, mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen, ammattimaiseen palveluun sekä paikallisten sääntöjen ja standardien noudattamiseen.

WISA-vanerituotteet ovat monien rakennusalan ammattilaisten luottovalinta ympäri Eurooppaa. WISA-vanerin paikallinen tuotanto ja saatavuus on hyödyttänyt asiakkaita maailmanlaajuisten toimitusketjujen viimeaikaisten häiriöiden aikana. WISA-vanerin valitsemisessa on kuitenkin paljon muitakin etuja – tarkastellaanpa niitä tarkemmin. 

Valmistettu kestävistä raaka-aineista paikallista bioenergiaa käyttäen

Kun valitset WISA-vanerin, voit luottaa siihen, että sen puuraaka-aine tulee Suomen ja Baltian maiden vastuullisesti hoidetuista metsistä. Nämä ovat usein tehtaan lähialueen metsiä, ja tukit kuljetetaan tehtaille uittaen, rautateitse tai kuorma-autoilla. Kaikki raaka-aineet ovat kotoperäisiä puulajeja – kuusta ja koivua – jotka kasvavat hyvin ja ylläpitävät biologista monimuotoisuutta paikallisissa ekosysteemeissä. Puun alkuperä on aina tiedossa, ja toimituksilla on kolmannen osapuolen vahvistamat FSCTM (FSC C009856) - ja PEFC (PEFC/02-31-112) -sertifikaatit puun alkuperälle. 

WISA-vanerin valmistaminen vaatii myös sähköä ja lämpöä. UPM:n vaneritehtailla yli 90 % lämmöstä tuotetaan bioenergialla. Tarvittava lämpö tuotetaan tehtaiden biokattilalaitoksissa, joissa käytetään biopolttoaineena vanerin valmistuksen sivutuotteita, kuten kuorta ja haketta. Lisäksi laitoksen tuhkaa voidaan hyödyntää paikallisesti maanparannuksessa ja lannoitteena. 

Luotettavat ja nopeat toimitukset asiakkaille 

Valmiit WISA-tuotteet lähetetään tehtailta joko suoraan asiakkaille tai palveluvarastoihin rautatie-, maantie- tai merikuljetuksia käyttäen. Koska UPM on suuri eurooppalainen yritys, joka tekee toimituksia useille markkinoille, WISA-vanerituotteet voidaan toimittaa yhdessä konsernin muiden tuotteiden, kuten paperin ja puutavaran, kanssa. Suuri logistiikkavolyymi lisää toimitusvarmuutta 

UPM Plywood on myös perustanut useita palveluvarastoja tärkeimmille markkinoille varmistaakseen nopean ja joustavan jakelun jälleenmyyjille ja loppukäyttäjille. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Pohjoismaissa on paikallisia palveluvarastoja, joista asiakkaat voivat noutaa tuotteita. Jokainen palveluvarasto tarjoaa laajan ja paikallisen valikoiman WISA-tuotteita. 

Pienempi hiilijalanjälki koko elinkaaren ajan 

WISA-vanerin tehokas kuljetus ja käsittely on hyväksi myös ilmastolle ja ympäristölle metsästä asiakkaalle ja sen jälkeenkin. WISA-vaneri on ilmastoa mahdollisimman vähän kuormittava materiaali, joka toimii hiilivarastona ja tuottaa erittäin vähän fossiilisia hiilidioksidipäästöjä koko elinkaarensa ajan. Tämä on vahvistettu ympäristöselosteissa, jotka kattavat tuotteen ympäristövaikutukset raaka-aineiden hankinnasta hävittämiseen.  

Parantaakseen tilannetta edelleen, UPM on asettanut tavoitteeksi vähentää hankintaketjunsa päästöjä 30 prosentilla vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä tavoitetta ympäristöä säästävät nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävät alukset alkavat kulkea Suomesta Puolaan, Ruotsiin, Saksaan, Alankomaihin, Isoon-Britanniaan, Ranskaan ja Espanjaan vuonna 2022. 

Toukokuusta 2022 lähtien kaikki WISA-vanerituotteet valmistetaan käyttäen WISA BioBond -tekniikkaa, jossa käytetään puupohjaista ligniiniä öljypohjaisen fenolin korvaamiseen vanerin liimausprosessissa. Tämä on yksi konkreettisista toimista vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Taattu eurooppalaisten normien ja standardien noudattaminen 

UPM:n WISA-vanerin tuotevalikoima on Euroopan markkinoiden suurin. Kaikki tuotteet ovat turvallisia ja sertifioituja. Vapaaehtoisten FSC- ja PEFC-sertifikaattien lisäksi kaikki WISA-vanerituotteet ovat EU:n puutavara-asetuksen ja Ison-Britannian puutavara-asetuksen mukaisia. Asetuksissa kielletään laittomasti korjatun puutavaran kauppa Euroopan unionissa ja Isossa-Britanniassa. 

Kaikki WISA-vanerituotteet ovat sekä CE- että UKCA-merkittyjä. Ne osoittavat, että tuote on vaatimusten mukainen ja että sitä voidaan myydä vapaasti Euroopan unionissa (CE-merkintä) ja Isossa-Britanniassa (UKCA-merkintä). Käyttäjät voivat tarkistaa WISA-tuotteen suorituskyvyn tuotekohtaisesta suoritustasoilmoituksesta (CE-merkintä) sekä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta (UKCA-merkintä) wisaplywood.com/fi-sivuston asiakirjoista. 

Lisäksi kaikilla rakentamiseen tarkoitetuilla WISA-vanerituotteilla on suomalainen M1-päästöluokitus, joka takaa, että tuote on vähäpäästöinen. Eurooppalaisten päästöluokitusten, kuten Saksan Blue Angelin, Ranskan A+-luokan ja Tanskan luokan 1, lisäksi M1 on yksi kattavimmista. Sertifikaatti tarvitaan, jos rakennusyritys haluaa rakennuksilleen ympäristöluokituksia, kuten BREEAM, LEED tai RTS. 

Paikallisten tarpeiden ymmärtäminen 

Vaikka paikalliset rakennusstandardit ja -käytännöt ovat samankaltaisia kaikkialla Euroopassa, ne vaihtelevat joiltakin osin maiden välillä. Siksi UPM Plywood on perustanut paikallisia toimistoja keskeisille markkinoille. Paikalliset asiantuntijamme ymmärtävät paikalliset vaatimukset ja liiketoimintakulttuurin ja voivat paremmin auttaa sinua löytämään oikean ratkaisun sovellukseen. Lisäksi Suomen tekninen asiantuntijapalvelu auttaa ratkaisemaan mahdolliset tekniset pulmat. 

Paikallisten yhteisöjen hyväksi 

UPM Plywood on metsäteollisuuskonserniin kuuluva suomalainen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Lahdessa. Kaikissa vaneritehtaissamme yhtiöllä on merkittävä rooli paikallisyhteisössä, sillä se luo työpaikkoja ja edistää hyvinvointia, joka ulottuu kauas tehdasalueen ulkopuolelle. UPM Plywood työllistää tällä hetkellä yli 2 000 henkilöä. 

Kuva: Paikalliset ensimmäisen luokan oppilaat vierailemassa Pelloksen vaneritehtaalla. 

Myönteiset seikat koskevat myös WISA-vanerin tarinan alkulähdettä – metsiä. Perhemetsätalous voi hyvin Suomessa, sillä noin 60 prosenttia maan talouskäytössä olevista metsäalueista ja 80 prosenttia raakapuusta on peräisin yksityisessä omistuksessa olevista metsistä. Suomessa on noin 600 000 metsänomistajaa, joista monet saavat merkittävän osan tuloistaan metsistä. Koska perheomisteisen metsän omistus siirtyy seuraavalle sukupolvelle, on sanomattakin selvää, että metsää on hoidettava huolellisesti. 

UPM Plywoodissa vastuu on kiinteä osa kaikkea toimintaa. Lisätietoja WISA-vanerituotteiden vastuullisuudesta asiakasnäkökulmasta on Responsibility Made Easy -sivustolla. 

Teksti: Janne Suokas

Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä
Artikkeli | 3 min

Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä

Lue lisää
Näin EU-säädökset vaikuttavat puurakentamiseen
Artikkeli | 8 min

Näin EU-säädökset vaikuttavat puurakentamiseen

Lue lisää
UPM:n vaneritehtaiden tukkikentillä siirryttiin biopolttoaineisiin
Artikkeli | 5 min

UPM:n vaneritehtaiden tukkikentillä siirryttiin biopolttoaineisiin

Lue lisää