Artikel | 09/19/2022 10:26:26 | 6 min Lästid

UPM:s WISA-plywood – ansvarsfullt tillverkad från början till slut

WISA-plywoodprodukter av hög kvalitet tillverkas enligt de strängaste hållbarhetsprinciperna. Det innebär att du kan lita på tillförlitliga leveranser, minimerade koldioxidutsläpp, professionell service och garanterad efterlevnad av lokala normer och standarder.

WISA-plywoodprodukter är det pålitliga valet för många yrkesverksamma inom byggbranschen i Europa. Den lokala produktionen och tillgängligheten av WISA-plywood har varit fördelaktig för kunderna under den senaste tidens störningarna i globala leveranskedjor. Men det finns många fler fördelar med att välja WISA-plywood – vi ska ta en närmare titt på var och en av dem. 

Tillverkad av hållbara råmaterial med lokal bioenergi 

När du väljer WISA-plywood kan du vara säker på att virkesråvaran kommer från ansvarsfullt skötta skogar i Finland och de baltiska länderna. Ofta finns dessa lokala skogar nära fabrikerna och stockarna transporteras till fabrikerna via flottning, järnväg eller lastbilar. Alla råvaror är naturliga trädarter – gran och baltisk björk – som växer bra och bibehåller den biologiska mångfalden i de lokala ekosystemen. Ursprunget till virket är alltid känt och materialet omfattas av tredjepartsverifierade spårbarhetscertifikat enligt FSCTM (FSC C009856) och PEFC (PEFC/02-31-112). 

Tillverkning av WISA-plywood kräver även elektricitet och värme. På UPM:s plywoodfabriker genereras mer än 90 procent av värmen med bioenergi. Den värme som krävs produceras i fabrikernas biopannor som använder biprodukterna vid plywoodproduktion, exempelvis bark och träflis, som biobränsle. Dessutom kan askan från anläggningen användas lokalt som jordförbättring och gödning. 

Tillförlitliga och snabba leveranser till kunderna 

Färdiga WISA-produkter levereras från fabrikerna antingen direkt till kunderna eller till servicelager med järnvägs-, väg- eller sjötransport. Eftersom UPM är ett stort europeiskt företag med leveranser till många marknader kan WISA-plywoodprodukter levereras tillsammans med koncernens övriga produkter, exempelvis papper och timmer. Den stora logistikvolymen ger ökad säkerhet för leveranserna.  

För att säkerställa snabb och flexibel leverans till distributörer och slutanvändare har UPM Plywood även satt upp flera servicelager för viktiga marknader. Det finns till exempel lokala servicelager som tillhandahåller produkter till kunder i Storbritannien, Tyskland och de nordiska länderna. Varje servicelager erbjuder ett brett och lokaliserat urval av WISA-produkter. 

Minskad klimatpåverkan under hela livscykeln 

Från skogen till kunden och vidare är den effektiva transporten och bearbetningen av WISA-plywood även bra för klimat och miljö. WISA-plywood är ett klimatsmart material som fungerar som en kolsänka under hela sin livstid med ett mycket lågt livscykelbidrag till koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Detta har verifierats i EPD-beräkningar som omfattar produktens miljöpåverkan från anskaffning av råmaterial till kassering.  

För att bli ännu bättre har UPM satt upp ett mål om att minska sina utsläpp i leveranskedjan med 30 procent jämfört med 2018 års nivåer före 2030. Som en del av detta kommer en fartygsflotta med miljömässigt smarta LNG-drivna fartyg att börja segla från Finland till Polen, Sverige, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och Spanien 2022. 

Från och med maj 2022 tillverkas alla WISA-granplywoodprodukter med WISA BioBond-teknik som använder träbaserad lignin för att ersätta oljebaserad fenol i plywoodbindningsprocessen. Det här är en konkret åtgärd för att nå målen för 2030. 

Garanterad överensstämmelse med europeiska normer och standarder 

UPM:s WISA-plywoodproduktsortiment är det största på den europeiska marknaden. Alla produkter är säkra och certifierade. Förutom de frivilliga FSC- och PEFC-certifikaten uppfyller alla WISA-plywoodprodukter EU:s Timber Regulation och UK Timber Regulation, som förbjuder handel med olagligt avverkat virke inom EU respektive Storbritannien. 

Alla WISA-plywoodprodukter för konstruktion har både CE- och UKCA-säkerhetsmärkningarna. De anger att produkten uppfyller kraven och kan säljas fritt inom EU (CE-märkning) och Storbritannien (UKCA-märkning). Användare kan verifiera WISA-produktens prestanda från de produktspecifika dokumenten prestandadeklaration (CE-märkning) och försäkran om överensstämmelse (UKCA-märkning) på webbplatsen wisaplywood.com. 

Dessutom har alla WISA-plywoodprodukter för byggmarknaden den finska M1-utsläppsklassificeringen, vilken säkerställer att produkten avger låga utsläpp. Tillsammans med europeiska utsläppsklassificeringar som Tysklands Blå Ängeln, Frankrikes A+ och Danmarks klass 1 är M1 en av de mest omfattande. Certifikatet krävs om byggfirmorna vill ha miljörelaterade klassificeringar för sina byggnader, exempelvis BREEAM, LEED eller RTS. 

Förståelse för lokala behov 

Även om de lokala byggstandarderna och -metoderna är ganska lika i Europa skiljer de sig i vissa avseenden från ett land till ett annat. Därför har UPM Plywood etablerat lokala kontor på viktiga marknader. Våra lokala medarbetare förstår de lokala kraven och affärskulturen och kan bättre hjälpa dig att hitta rätt lösning för tillämpningen. Dessutom hjälper den professionella tekniska servicen i Finland till att lösa eventuella tekniska problem som kan uppstå. 

Gynnar lokala samhällen 

UPM Plywood är ett finskt företag med huvudkontor i Lahti, Finland, som är en del av skogsbrukskoncernen UPM. På var och en av våra plywoodfabriker och anläggningar spelar företaget en viktig roll i det lokala samhället genom att skapa jobb och främja välmåga som sträcker sig långt utanför farbriksgrindarna. För närvarande arbetar fler än 2 000 personer för UPM Plywood. 

Slutligen finns även fördelar vad gäller platsen där historien om WISA-plywood börjar – skogarna. Familjeskogsbruk fungerar bra i Finland, där cirka 60 procent av landets kommersiella skogsområden och 80 procent av virket kommer från privatägda skogar. Det finns cirka 600 000 skogsägare i Finland och många av dem får en betydande del av sina intäkter från skogen. Eftersom äganderätten till den familjeägda skogen överförs till nästa generation måste skogen hanteras med stor omsorg. 

På UPM Plywood är ansvar en viktig del av allt vi gör. Om du vill veta mer om hur WISA-plywoodprodukter levereras ansvarsfullt till kunderna kan du besöka vår webbplats Responsibility Made Easy. 

Text: Janne Suokas 

Transportutsläppen från WISA-plywood i Finland minskas med en fjärdedel
Artikel | 5 min

Transportutsläppen från WISA-plywood i Finland minskas med en fjärdedel

Läs mer
Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion
Artikel | 9 min

Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion

Läs mer
Design direkt ur ugnen
Artikel | 4 min

Design direkt ur ugnen

Läs mer